Нарахування плати за послугу централізованого опалення  за наявності будинкового приладу обліку теплової енергії.

 

Для нарахування плати за теплопостачання квартири багатоповерхового будинку, потрібні такі відомості:

1.      Кількість спожитого будинком тепла за місяць (обчислена за показниками будинкового приладу обліку теплової енергії), Q Гкал;

2.      Опалювана площа будинку (сума всіх опалюваних площ квартир, за винятком квартир з автономним опаленням), S кв.м;

3.      Опалювана площа квартири, s кв.м;

4.      За наявності пільги: відсоток відшкодування, кількість пільговиків, соціальна норма споживання тепла, Гкал/кв.м міс.;

5.      Тариф (вартість однієї Гкал), Т = 592,58 грн./Гкал.

Точність проміжних арифметичних розрахунків – 0,00000001, кінцевого результату (плати за послугу) – 0,01 грн.

 

Приклад 1.  Пільга відсутня.

 

Вихідні дані: Q=70,68 Гкал; S=3176,1 кв.м;  s=61,1 кв.м; T=592,58 грн./Гкал.

            Плата за послугу = Q/S*s*T = 70,68/3176,1*61,1*592,58 =805,73192716=805,73 грн.

           

Згідно чинного законодавства, громадянам, які мають пільги на оплату з централізованого теплопостачання, встановлено соціальні нормативи користування централізованим опаленням, щодо оплати яких держава надає пільги:

-           норма житла – 21,0 кв.м опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв.м на сім’ю;

-          в будинках, обладнаних будинковими приладами обліку соціальна норма споживання тепла 0,0548 Гкал/кв.м міс.помножина на коригуючий коефіцієнт (0,407 – для будинків 5 і більше поверхів, 0,604 – для 3-4 поверхових будинків).

(Пост. КМУ № 409 від 06.08.2014р. зі змінами і доповн.)

 

Приклад 2.  Пільга Ветеран військової служби (соціальна норма споживання тепла більше або дорівнює фактично спожитому теплу).

 

            Вихідні дані: Q=70,68 Гкал; S=3176,1 кв.м;  s=64,1 кв.м; T=592,58 грн./Гкал.

            Відсоток компенсаціїї – 50%; пільга на одну особу; пільгова площа – 31,5 кв.м;

            соціальна норма споживання тепла – 0,0548*0,407 = 0,0223036 Гкал/кв.м міс  (буд. 9-ти поверх.) ;

            фактично спожите тепло – 70,68/3176,1=0,02225371 Гкал/кв.м міс
.

 

1. Обчислимо повну плату за теплопостачання квартири:
            70,68/3176,1*64,1*592,58 = 845,29323291 грн.

2. Обчислимо суму компенсації пільги:
            70,68/3176,1*31,5*592,58*0,5 = 207,6968552 грн.

3. Місячна плата за теплопостачання з врахуванням пільги складе:
            845,29323291 - 207,69687968 = 637,59637771 = 637,60 грн.

 

Приклад 3.  Пільга Учасник бойових дій (соціальна норма споживання тепла менше фактично спожитого тепла).

 

           Вихідні дані: Q=208,53 Гкал; S=7151,6 кв.м;  s=64,1 кв.м; T=592,58 грн./Гкал.

           Відсоток компенсаціїї – 75%; пільга на одну особу; пільгова площа – 31,5 кв.м;

           соціальна норма споживання тепла – 0,0548*0,407 = 0,0223036 Гкал/кв.м міс (буд. 5-ти поверх.) ;
  
           фактично спожите тепло – 208,53/7151,6=0,02915851 Гкал/кв.м міс.

 

1. Обчислимо повну плату за теплопостачання квартири:
            208,53/7151,6*64,1*592,58 = 1107,56786514 грн.

2. Обчислимо суму компенсації пільги:
            0,0548*0,407*31,5*592,58*0,75 = 312,24376468 грн.

3. Місячна плата за теплопостачання з врахуванням пільги складе:
            1107,56786514 – 312,24376468 = 795,32410049 = 795,32 грн.

 

 

Приклад 4.  Пільга Інвалід ВВв (соціальна норма споживання тепла менше фактично спожитого тепла).

 

           Вихідні дані: Q=208,53 Гкал; S=7151,6 кв.м;  s=48,8 кв.м; T=592,58 грн./Гкал.

           Відсоток компенсаціїї – 100%; пільга на дві особи; пільгова площа – 48,8 кв.м;

           соціальна норма споживання тепла – 0,0548*0,407 = 0,0223036 Гкал/кв.м міс (буд. 5-ти поверх.) ;
  
           фактично спожите тепло – 208,53/7151,6=0,02915851 Гкал/кв.м міс.

 

1. Обчислимо повну плату за теплопостачання квартири:
            208,53/7151,6*48,8*592,58 = 843,20299249 грн.

2. Обчислимо суму компенсації пільги:
            0,0548*0,407*48,8*592,58 = 644,97336365 грн.

3. Місячна плата за теплопостачання з врахуванням пільги складе:
            843,20299249 – 644,97336365 = 198,22962884 = 198,23 грн.