Роз’яснення МКП «Чернівцітеплокомуненерго» щодо розрахунку плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії 

за жовтень 2017 року

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017р. № 156 «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення». Зазначені зміни було опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 22.03.2017р. №54 та «Офіційний вісник України» від 31.03.2017р. №26.

Зміни стосуються розміру щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону у разі застосування одноставкового тарифу.

На розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення впливає значення коефіцієнта, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, використаних під час розрахунку діючого тарифу.

Зважаючи на значення коефіцієнта, розмір плати за послугу з централізованого опалення для населення (без засобів обліку теплової енергії) щомісяця буде різним.

Тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії, який затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №1101 від 09.06.2016 року складає 27,45 гривні за метр квадратний у місяць впродовж опалювального сезону. При цьому розрахований розмір щомісячної плати за метр квадратний може бути як більшим, так і меншим від затвердженого НКРЕКП тарифу на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без засобів обліку теплової енергії.

Розмір щомісячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону у разі застосування одноставкового тарифу визначається виконавцем за формулою:

П = ТО * S * Кі * (n/nкi`),

 де ТО – одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр (гривень за 1 куб. метр) за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком на додану вартість)  27,45 грн за кв. м;

S — опалювана площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу) споживача, який отримує послугу з централізованого опалення та не має будинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії, кв. метрів (куб. метрів);

Кі — коефіцієнт, що враховує відхилення в і-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;

ni — тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення  (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії  (у жовтні  13 діб);

nкi`  — календарна кількість діб в і-му місяці (31 доба  у жовтні).

Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичних показників від врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення (Кі), проводиться виконавцем послуг з централізованого опалення щомісяця шляхом визначення співвідношення фактичної розрахункової витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків та норми витрати теплової енергії на опалення в і-му місяці розрахункового періоду:

Кі = qфакт і /qн і ,

Для жовтня 2017 року: 

 

Кі =0,00358/0,00994=0,3602

 

де qн і — норма витрати теплової енергії  в і-му місяці опалювального сезону на опалення  1 кв. метра опалюваної  площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

qфакт і — фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення  1кв. метра опалюваної  площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків в і-му місяці розрахункового періоду.

Норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків  (qн і) визначається за формулою:

qн і = q * n/N,

Для жовтня:  

                                            qн і = 0,1338*13/175=0,00994

 де q — середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (0,1338 Гкал на 1 кв. м);

ni — тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення  (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (у жовтні  13 діб);

N — загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (175 діб).

Фактична розрахункова норма витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків (qфакт і), приведена до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону в і-му місяці, визначається за  формулою:

 

qфакт і = qн і * (tвн – tср о ф і) * nфi /(ni * (tвн – tср о с)),

  Для жовтня 2017 року: 

 qфакт і =0,00994*(18-7,3)*7,66/(31*(18-0,5))=0,00994*10,7*7,66/(13*17,5)=0,00358.

 де tвн — середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) — 18 °С;

tср о с — середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення, °С (для м.Чернівці +0,5  С);

tср о ф і — середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С (з 24 по 31 жовтня 2017 року +7,3°С).

 nфi — фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення  у розрахунковому періоді  в  і-му місяці (у жовтні 2017 року – 7,66 діб);

Плата за опалення 1 кв. м. опалюваної площі у жовтні 2017 року становить: 

 П = 27,45грн/кв.м*1кв.м*0,3602*13/31==4,15 грн за 1 кв. м.

Розрахунок плати за опалення 1 кв. м. опалюваної площі у жовтні 2017 року приведений для споживачів, які отримали послугу з централізованого опалення з 24 жовтня 2017 року.

 

 

 

Нарахування плати за послугу з централізованого опалення у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії  за жовтень 2017 року здійснювалось з урахуванням фактичної кількісті діб надання послуги з централізованого опалення  у жовтні 2017 року та середньої фактичної температури зовнішнього повітря розрахункового періоду.

Середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду становить:

з 24 по 31 жовтня 2017 року +7,3°С;

з 25 по 31 жовтня 2017 року +7,4°С;

з 26 по 31 жовтня 2017 року +7,7°С;

з 27 по 31 жовтня 2017 року +7,4°С;

з 28 по 31 жовтня 2017 року +6,6°С;

з 29 по 31 жовтня 2017 року +6,1°С;

з 30 по 31 жовтня 2017 року +4,9°С;

 

31 жовтня 2017 року +4,3°С.